Een werkgroep is samengesteld om te bekijken of we een eigen Volley Tilburg Sporthal kunnen neerzetten. Op dit moment wordt in samenwerking met de Gemeente Tilburg, Atletiekvereniging Kunst en Kracht gekeken naar de mogelijkheden om een nieuwe accommodatie neer te zetten.

Op dit moment wordt gekeken naar het gebied waar nu nog de gevangenis staat, hier zou de nieuwe accommodatie kunnen worden neergezet.

De werkgroep bestaande uit Geert-Jan Scholten, Marlies Barthel, Ben van Berkel en Norbert Jansen zijn druk doende met de voorbereidingen.

0