Vanuit de werksessies van onze droom kwam naar voren dat er behoefte is aan een Jeugdraad. Deze Jeugdraad is nu opgericht en zal de belangen van de jeugd vertegenwoordigen. De jeugdraad valt onder de bestuurspost van de voorzitter.

Een aantal jeugdleden heeft aangegeven hierin plaats te nemen. Onder leiding van de coördinatoren Gitte van Oort en Kira Westland wordt met de leden van de jeugdraad diverse onderwerpen besproken en acties ondernomen. Heb je vragen voor de jeugdraad? Spreek Gitte of Kira gerust even aan.

0